SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

13 lipca 2021
  • Analiza ctDNA jest pomocna w wykrywaniu minimalnej choroby resztkowej (MRD) spośród wielu guzów z deficytem naprawczym MMRd (mismatch repair deficiency).

https://www.esmo.org/oncology-news/ctdna-analysis-is-feasible-for-detection-of-minimal-residual-disease-after-treatment-across-a-variety-of-mmrd-tumour-types

  • Przedstawiono wyniki trzech badań, wyznaczających częstość występowania mutacji KRAS w nowotworach układu pokarmowego i jelita grubego, ze szczególnym uwzględnieniem mutacji KRAS G12C wraz z oceną wyników leczenia w zależności od statusu tych mutacji.

https://www.esmo.org/oncology-news/characterisation-of-kras-including-kras-g12c-mutations-in-gastrointestinal-and-metastatic-colorectal-cancer

  • Przedoperacyjny poziom ctDNA jest wykrywalny u większości chorych na operacyjnego raka jelita grubego.

https://www.esmo.org/oncology-news/preoperative-ctdna-levels-are-detectable-in-the-majority-of-patients-with-resectable-colorectal-cancer

  • Mutacje BRAF V600E są identyfikowane u od 8 do 15% chorych na rozsianego raka jelita grubego i reprezentują podtyp związany ze złą prognozą choroby.

https://www.esmo.org/oncology-news/first-line-encorafenib-binimetinib-and-cetuximab-combination-provides-clinical-benefit-and-manageable-safety-in-braf-v600e-mutated-mcrc

  • Dodanie awelumabu do chemioradioterapii przedoperacyjnej okazało się obiecującą opcją terapeutyczną u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy.

https://www.esmo.org/oncology-news/adding-avelumab-to-preoperative-chemoradiotherapy-provides-promising-anti-tumour-activity-in-locally-advanced-rectal-cancer