SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

10 czerwca 2021
  • Mediana czasu wolnego od choroby u chorych na raka pęcherza moczowego wysokiego ryzyka, naciekającego mięśniówkę poddanych leczeniu adiuwantowemu niwolumabem po radykalnej resekcji z intencją wyleczenia była istotnie dłuższa w porównaniu do grupy placebo (badanie CheckMate 274).

https://www.esmo.org/oncology-news/efficacy-and-safety-of-adjuvant-nivolumab-for-high-risk-muscle-invasive-urothelial-carcinoma-after-radical-surgery

  • Raki płuca z dodatnim genem fuzyjnym NRG1 są molekularnie, patologicznie i klinicznie bardziej heterogeniczne niż wcześniej sądzono.

https://www.esmo.org/oncology-news/nrg1-fusion-positive-lung-cancers-are-molecularly-pathologically-and-clinically-more-heterogeneous-than-previously-thought