SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

2 czerwca 2021

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało:

  • zalecenia, dotyczące postępowania z kacheksją u pacjentów nowotworowych,

https://www.esmoopen.com/action/showPdf?pii=S2059-7029%2821%2900049-1

  • informacje z 17th St. Gallen International Breast Cancer Conference: "Podstawowa terapia we wczesnym raku piersi – dowody, kontrowersje, konsensus."

https://www.thebreastonline.com/issue/S0960-9776(21)X0002-1