SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO .

6 kwietnia 2021
  • Badania obrazowe TK i RM wykonywane w czasie pandemii COVID 19 w trakcie diagnostyki niedrobnokomórkowego raka płuca wykazały, przerzuty do mózgu u 39% chorych, podczas gdy historycznie zmiany stwierdzano u 25% chorych, ponadto u wielu chorych zmiany te były asymptomatyczne.

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/european-lung-cancer-virtual-congress-2021/incidence-of-brain-metastases-bm-in-newly-diagnosed-stage-4-nsclc-during-covid-19

  • Wyniki dłuższej obserwacji (3 lata) potwierdzają dotychczasowe dane z leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego, płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem z chemioterapią.

https://www.esmo.org/oncology-news/longer-follow-up-continues-to-support-first-line-pembrolizumab-plus-chemotherapy-in-metastatic-squamous-non-small-cell-lung-cancer

  • Leczenie podtrzymujące preparatem olaparyb nie okazało się efektywne u chorych na zaawansowanego, platyno-wrażliwego niedrobnokomórkowego raka płuca – wstrzymano badania PIPSeN.

https://www.esmo.org/oncology-news/olaparib-maintenance-fails-in-platinum-sensitive-advanced-non-small-cell-lung-cancer

  • Analiza bezpieczeństwa leczenia w badaniu ASTEROID potwierdziło wartość leczenia preparatem durwalumab po wcześniejszej stereotaktycznej radioterapii SBRT u chorych na wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/safety-analysis-shows-that-durvalumab-treatment-after-sbrt-is-feasible-in-patients-with-early-stage-nsclc