SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

29 marca 2021
  • Adagrasib – kolejny preparat ukierunkowany na KRASG12C potwierdził korzyści w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami.

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/second-drug-targeting-kras-g12c-shows-benefit-in-mutated-non-small-cell-lung-cancer

  • Określono częstość występowania zmian ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/prevalence-of-alk-alterations-in-non-small-cell-lung-cancer-determined

  • Przerzuty do mózgu stwierdzane podczas diagnozy NDRP najczęściej obserwowano u chorych z mutacjami RET i BRAF.

https://www.esmo.org/oncology-news/determination-of-the-incidence-of-driver-mutations-in-patients-with-nsclc-and-brain-metastases

  • Czynniki związane z ciężkim przebiegiem COVID-19 u chorych na nowotwory - stanowisko COVID-19 &Cancer Consortium.

https://www.esmo.org/oncology-news/factors-associated-with-covid-19-severity-among-patients-with-cancer

  • Więcej niż 10% chorych na raka płuca nie ma wiedzy na jaki typ nowotworu chorują.

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/more-than-one-in-10-patients-with-lung-cancer-do-not-know-what-type-they-have

  • Wysokie obciążenie guza mutacjami – TMB nie spełnia roli czynnika predykcyjnego odpowiedzi na leczenie inhibitorami punktów kontrolnych.

https://www.esmo.org/oncology-news/high-tumour-mutation-burden-fails-to-predict-response-to-immune-checkpoint-inhibitors-across-all-cancer-types

  • European Society for Medical Oncology (ESMO) wraz z International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) informują o przyznaniu nagrody Heine H. Hansen Award 2021 profesorowi J. Vansteenkiste z Uniwersytetu w Leuven. Prof. J. Vansteenkiste oraz prof. F. Blackhall z Uniwersytetuw Manchester - laureatka ubiegłorocznej nagrody im. H.H.Hansen przedstawili wykłady podczas European Lung Cancer Virtual Congress (ELCC) 25-27 marca 2021.

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/heine-h.-hansen-award-johan-vansteenkiste-and-fiona-blackhall-honoured-for-ground-breaking-contributions-to-lung-cancer-research