SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

30 grudnia 2020
  • Stanowisko ESMO w sprawie szczepienia anty-COVID-19 chorych na nowotwory.

https://perspectives.esmo.org/news/covid-19-vaccination-in-patients-with-cancer-esmo-releases-ten-statements

  • W wyniku dużej meta-analizy badań klinicznych z losowym doborem chorych stwierdzono, że występowanie kardiologicznych działań niepożądanych jest rzadkie podczas leczenia inhibitorami punktów kontrolnych podawanych w monoterapii lub w podwójnym schemacie i nie różni się istotnie w porównaniu do obserwowanych u chorych na różnorodne nowotwory nie leczonych immunoterapią.

https://www.esmo.org/oncology-news/low-risk-of-cardiotoxicity-with-immune-checkpoint-inhibitor-monotherapy-or-combination-treatment

  • U chorych z guzami litymi nie stwierdzono istotnego wzrostu toksyczności hematologicznej każdego stopnia po dodaniu terapii anty-PD1/PD-L1 lub anty-CTLA4 do chemioterapii w porównaniu do samej chemioterapii.

https://www.esmo.org/oncology-news/haematologic-toxicity-not-increased-with-immunochemotherapy-combinations-over-chemotherapy-treatment-for-solid-tumours

  • W zaktualizowanej meta-analizie potwierdzono wcześniejsze obserwacje słabszej odpowiedzi na leczenie inhibitorami punktów kontrolnych (ICI) u chorych eksponowanych na systemową antybiotykoterapię.

https://www.esmo.org/oncology-news/study-updating-meta-analysis-confirms-the-deleterious-effect-of-systemic-antibiotics-on-immune-checkpoint-inhibitor-efficacy

  • Na podstawie PROs - danych zbieranych bezpośrednio od chorych (patient reported outcomes) w badaniu trzeciej fazy CheckMate 743 stwierdzono, u chorych na nieoperacyjny złośliwy międzybłoniak opłucnej leczonych w pierwszej linii niwolumabem z ipilimumabem w porównaniu do chemioterapii lepsze wyniki w zakresie obciążenia symptomami, związanymi z chorobą i w zakresie jakości życia (HRQoL).

https://www.esmo.org/oncology-news/quality-of-life-is-maintained-with-first-line-nivolumab-plus-ipilimumab-in-unresectable-malignant-pleural-mesothelioma