SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

16 listopada 2020
  • Scentralizowane, skriningowe testy molekularne prowadzone w badaniu NCI-MATCH z wykorzystaniem świeżej tkanki, pobranej z biopsji guza, doprowadziły do odkrycia istotnych zmian molekularnych u 38% chorych.

https://www.esmo.org/oncology-news/identification-of-actionable-molecular-alterations-in-nci-match

  • Przedstawiono wyniki pierwszego badania trzeciej fazy oceny genotypowania UGT1A1 w celu ustalania dawki irynotekanu dodawanego do neoadiuwantowej chemoradioterapii na bazie kapecytabiny u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytu.

https://www.esmo.org/oncology-news/benefit-assessment-of-adding-irinotecan-to-capecitabine-based-neoadjuvant-chemoradiation-for-locally-advanced-rectal-cancer