SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

27 lipca 2020
  • Potwierdzono aktywność i dobrą tolerancję T-DM1 u chorych na HER2-dodatniego, rozsianego raka piersi z przerzutami do mózgu.

https://www.esmo.org/oncology-news/t-dm1-is-active-and-well-tolerated-in-patients-with-her2-positive-metastatic-breast-cancer-and-brain-metastases

  • Czynniki onkogenne, mające związek z późnym nawrotem choroby u chorych w wieku po- menopauzalnym na ER-dodatniego, HER2-ujemnego, wczesnego raka piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/oncogenic-drivers-associated-with-late-recurrence-in-postmenopausal-women-with-er-positive-her2-negative-early-breast-cancer

  • Pyrotynib u chorych na HER2-dodatniego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca wcześniej leczonych co najmniej jedną linia chemioterapii opartej na związkach platyny.

https://www.esmo.org/oncology-news/pyrotinib-in-her2-mutated-advanced-nsclc-previously-treated-with-chemotherapy

  • Bezpieczna ciąża u młodych kobiet z mutacjami germinalnymi BRCA po przebytym wczesnym raku piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/pregnancy-is-safe-after-early-breast-cancer-in-young-women-with-germline-brca-mutations

  • Ocena następstw pandemii COVID-19 w opiece onkologicznej z perspektywy pacjenta – wyniki 5 302 ankiet.

https://www.esmo.org/oncology-news/assessment-of-patients-perspective-on-the-consequences-of-the-covid-19-pandemic-on-cancer-care