SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

24 czerwca 2020
  • Inhibitor JAK budzi nadzieje u chorych na oporne komplikacje immunologiczne po leczeniu pembrolizumabem.

https://www.esmo.org/oncology-news/tofacitinib-for-refractory-immune-related-colitis

  • Leczenie podtrzymujące pierwszej linii awelumabem u chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego, bez progresji po indukcyjnej chemioterapii opartej na związkach platyny.

https://www.esmo.org/oncology-news/javelin-bladder-100-demonstrates-significantly-prolonged-os-in-advanced-urothelial-cancer