SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

25 marca 2020
  • Stosowanie niskich dawek aspiryny wiąże się z niższym ryzykiem raka wątrobowokomórkowego.

https://www.esmo.org/oncology-news/low-dose-aspirin-associated-with-a-lower-risk-of-hepatocellular-carcinoma

  • Ryzyko zachorowalności i umieralności na raka jelita grubego po usunięciu polipów.

https://www.esmo.org/oncology-news/risk-of-colorectal-cancer-incidence-and-mortality-after-polypectomy

  • Metodyczne profilowanie potencjału antynowotworowego leków nieonkologicznych.

https://www.esmo.org/oncology-news/systematic-viability-profiling-of-the-anticancer-potential-of-non-oncology-drugs

  • Zastosowanie obrazowania rezonansem magnetycznym połączonym z 12-rdzeniową systematyczną biopsją stercza jest bardziej efektywne w wykryciu klinicznie istotnego raka gruczołu krokowego w porównaniu do metody samej biopsji.

https://www.esmo.org/oncology-news/use-of-both-mri-targeted-and-12-core-systematic-biopsies-in-prostate-cancer