SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

11 marca 2020
  • EORTC zaktualizowało kwestionariusz oceny jakości życia – QoL w raku piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/eortc-updates-qol-module-in-breast-cancer

  • Wśród kobiet o gęstej tkance piersi, poddających się skriningowi, badanie rezonansem magnetycznym ze skróconym protokołem w porównaniu z cyfrową tomosyntezą piersi wiązało się z częstszym wykryciem inwazyjnego raka piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/breast-mri-associated-with-a-significantly-higher-rate-of-invasive-cancer-detection-than-digital-breast-tomosynthesis

  • Wyniki opublikowane w marcowym wydaniu czasopisma Annals of Oncology sugerują, że dobrana terapia celowana u chorych na raka gruczołów ślinowych ma obiecującą skuteczność i potwierdza wartość molekularnego profilowania w doborze terapii.

https://www.esmo.org/oncology-news/matched-targeted-therapy-in-advanced-salivary-gland-carcinoma

  • Dane z największej bazy codziennej praktyki tzw. real world, dotyczące rozsianego czerniaka potwierdzają gwałtowny wzrost stosowania inhibitorów punktów kontrolnych oraz osiąganie wyników leczenia podobnych do osiąganych w randomizowanych badaniach klinicznych.

https://www.esmo.org/oncology-news/largest-real-world-dataset-of-immune-checkpoint-inhibitors-in-melanoma-treatment-demonstrates-similar-outcomes-to-randomised-clinical-trials