SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

6 grudnia 2019
  • Leczenie ozymertynibem wydłużyło, w porównaniu do innego inhibitora kinazy tyrozynowej, czas przeżycia całkowitego chorych na EGFR-dodatniego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/Oncology-News/First-line-Treatment-with-Osimertinib-Associated-with-Longer-OS-in-EGFR-Mutation-positive-Advanced-NSCLC?hit=ehp

  • Chorzy na nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego poddani leczeniu atezolizumabem w połączeniu z bewacyzumabem osiągnęli lepsze wyniki w zakresie OS i PFS w porównaniu do leczenia sorafenibem.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Atezolizumab-in-Combination-with-Bevacizumab-Provides-Superior-Outcome-Compared-with-Sorafenib-in-Unresectable-HCC

  • Szczególne czynniki, mające wpływ na wyniki leczenia onkologicznego grupy AYA – nastolatkowie i młodzi dorośli.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Unique-Factors-Impact-Outcome-in-AYA-Patients-with-Cancer

  • Klasyfikacja molekularna dostarcza większy wgląd w biologię raka jelita grubego, lecz bez wpływu na zmianę praktyki klinicznej.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Exploratory-Analysis-of-FIRE-3-According-CRC-Consensus-Molecular-Subgroups

  • Randomizowane badanie kliniczne na temat roli dodatkowych badań skriningowych MRI u kobiet z bardzo gęstą tkanką piersi.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Randomised-Trial-of-Supplemental-MRI-Screening-in-Women-with-Extremely-Dense-Breast-Tissue?hit=ehp