SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

26 listopada 2019
  • Wtórna cytoredukcja chirurgiczna z następową chemioterapią vs chemioterapia w nawrotowym raku jajnika – wyniki badania GOG-0213.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Secondary-Surgical-Cytoreduction-Followed-by-Chemotherapy-vs-Chemotherapy-in-Recurrent-Ovarian-Cancer?hit=ehp

  • Kliniczna korzyść ze stosowania pembrolizumabu u wcześniej leczonych chorych na nieresekcyjne lub przerzutowe MSI-H/dMMR raki zlokalizowane poza jelitem grubym - wyniki badania KEYNOTE-158.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Clinical-Benefit-of-Pembrolizumab-in-Previously-Treated-Advanced-MSI-H-dMMR-Non-colorectal-Cancers?hit=ehp

  • Niezgodne allele HLA mają związek z efektywnością immunoterapii.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Divergent-HLA-Allele-Linked-to-Immunotherapy-Efficacy?hit=ehp

  • Upośledzenie funkcji poznawczych związane z nowotworem u ozdrowieńców z raka.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Cancer-Related-Cognitive-Impairment-in-Cancer-Survivors?hit=ehp

  • Dokonano odkrycia AMG 510 pierwszego inhibitora klasy KRAS G12C.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Discovery-of-AMG-510-a-First-in-Class-Oral-KRAS-G12C-Inhibitor