SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

1 października 2019
  • ESMO zachęca do udziału w ankiecie na temat obciążeń administracyjnych i biurokratycznych w badaniach klinicznych.

https://www.esmo.org/Membership/ESMO-Survey-on-Bureaucratic-Burden-in-Clinical-Trials?hit=ehp

  • „Nos elektroniczny” (e-Nose) wykrywający związki chemiczne w oddechu chorych na raka płuca z 85% dokładnością identyfikuje tych, którzy odpowiedzą na immunoterapię.

https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/Electronic-Nose-Lung-Cancer-Immunotherapy?hit=ehp

  • W wielu krajach o średnim i wysokim dochodzie zgony nowotworowe są częstsze od zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

https://www.esmo.org/Oncology-News/In-High-and-Some-Middle-Income-Countries-Deaths-From-Cancer-Are-Now-More-Common-Than-Those-From-Cardiovascular-Disease

  • “Horizon Europe 2021-2027” – kolejny program inwestycyjny Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Horizon-Europe-2021-2027