SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

8 lipca 2019
  • Którą strategię terapii neoadiuwantowej wybrać dla operacyjnego czerniaka wysokiego ryzyka?

https://www.esmo.org/Oncology-News/Which-Neoadjuvant-Treatment-Strategy-for-High-Risk-Resectable-Melanom

  • Użyteczność kliniczna neoadiuwantowej immunoterapii w operacyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca pozostaje nieznana.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Clinical-Utility-of-Neoadjuvant-Immune-Checkpoint-Inhibitors-in-Resectable-NSCLC-Remains-Unknown

  • Profilowanie molekularne w rutynowej praktyce leczenia chorych na zaawansowane nowotwory.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Molecular-Profiling-in-Routine-Practice-for-Advanced-Cancers