SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

5 czerwca 2019

1. Jak uczynić mikrośrodowisko guza bardziej czułe na blokadę PD-1.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Rendering-the-Tumour-Microenvironment-More-Sensitive-to-PD-1-Blockade

2. Zautomatyzowana ocena ryzyka złośliwości guzków płuca zidentyfikowanych w skanach TK.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Deep-Learning-Model-s-Potential-to-Increase-the-Accuracy-of-Lung-Cancer-Screening

3. Ocena zagrożeń finansowych w grupie chorych po diagnozie i leczeniu przeciwnowotworowym.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Measuring-Financial-Toxicity-After-Cancer-Diagnosis-and-Treatment

4. Rejestr IMMUNOTARGET – onkogeniczne zmiany w zaawansowanym NDRP.

https://www.esmo.org/Oncology-News/IMMUNOTARGET-Registry-in-Advanced-NSCLC-With-Oncogenic-Driver-Alterations

5. ESMO opublikowało drugie wydanie “Thoracic Tumours: Essentials for Clinicians”.

https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Essentials-for-Clinicians/Thoracic-Tumours?hit=ehp

6. ESMO opublikowało przewodnik dla chorych na raka trzustki.

https://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides/Pancreatic-Cancer?hit=ehp

7. Wybór immunoterapii dla immuno-gorących, immuno-zmiennych i immuno-zimnych guzów nowotworowych.

https://www.esmo.org/Oncology-News/Combination-Immunotherapies-for-Immune-Hot-Altered-and-Cold-Tumours?hit=ehp