SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ESMO.

11 lutego 2019

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO uaktualniło zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w raku wątrobowokomórkowym

https://www.esmo.org/Guidelines/Gastrointestinal-Cancers/Hepatocellular-Carcinoma/eUpdate-Treatment-Recommendations?hit=ehp

oraz zalecany algorytm postępowania.

https://www.esmo.org/Guidelines/Gastrointestinal-Cancers/Hepatocellular-Carcinoma/eUpdate-Treatment-Algorithms?hit=ehp