SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

8 maja 2020

Europejska Agencja Leków - EMA:

  • potwierdziła, że żelowy preparat ingenol mebutate (Picato firmy LEO) stosowany w rogowaceniu słonecznym może zwiększyć ryzyko powstania raka skóry, podkreślając, że ryzyko przeważa korzyści uzyskiwane z leczenia;

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-review-picato-concludes-medicines-risks-outweigh-its-benefits

  • opublikowała zalecenie testowania braku enzymu DPD (dihydropyrimidine dehydrogenase) przed rozpoczynaniem leczenia przeciwnowotworowego z zastosowaniem fluorouracylu w wlewie lub w iniekcji lub podobnych preparatów, kapecytabiny i tegafuru;

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommendations-dpd-testing-prior-treatment-fluorouracil-capecitabine-tegafur-flucytosine

  • zarejestrowała kabazytaksel firmy Accord.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/cabazitaxel-accord