SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

7 listopada 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

- rozszerzyła rejestrację preparatu pembrolizumab w monoterapii lub w połączeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny i 5-FU o leczenie pierwszej linii chorych na rozsianego lub nieoperacyjnego, nawrotowego, płaskonabłonkowego raka regionu głowy i szyi, z potwierdzoną ekspresją PD-L1 CPS (combined positive score) ≥ 1,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/keytruda-0

- zarejestrowała pegfilgrastym firmy Mundipharma,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/pegfilgrastim-mundipharma

- nformuje o poradniku dla pracowników służby zdrowia, opublikowanym przez Komisję Europejską, na temat preparatów biopodobnych. Prezentację przygotowano m.in. w języku polskim.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_pl.pdf