SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

7 stycznia 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

- zarejestrowała preparat treosulfan do stosowania podczas kondycjonowania poprzedzającego allogeniczne przeszczepy komórek macierzystych (alloHSCT),

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018

- rozszerzyła rejestrację preparatu brentuksymab wedotyny o wskazanie do leczenia w połączeniu ze schematem AVD (doksorubicyna, winblastyna i dakarbazyna) kolejnej linii dorosłych chorych na CD30+ chłoniaka Hodgkina w IV stopniu zaawansowania.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/adcetris

- rozszerzyła rejestrację preparatu rukaparyb o leczenie podtrzymujące dorosłych chorych na platyno-wrażliwego, wysoko zróżnicowanego epitelialnego raka jajnika, raka jajowodów lub pierwotnego raka otrzewnej, będących w trakcie całkowitej lub częściowej odpowiedzi na leczenie chemioterapia oparta na związkach platyny.

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018