SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

17 lipca 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA rozszerzyła rejestrację preparatu fulwestrant o leczenie chorych w wieku pomenopauzalnym na ER-dodatniego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi, lub z nawrotem choroby podczas albo po adiuwantowej terapii antyestrogennej lub z progresją choroby w trakcie terapii antyestrogennej.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000540/WC500229904.pdf