SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASTRO.

12 marca 2020
  • Połączenie radioterapii z immunoterapią okazało się obiecujące w nawrotowym/rozsianym HNSCC.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2020/Radiation-immunotherapy-combination-shows-promise

  • W rakach jamy ustnej zaobserwowano zachęcające odpowiedzi na immunoterapię przedoperacyjną.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2020/Pre-operative-immunotherapy-triggers-encouraging-r

  • Leki stosowane u chorych na raka piersi i nerki mogą również przedłużyć przeżycia chorych na zaawansowanego raka regionu głowy i szyi.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2020/Drug-used-for-breast,-kidney-cancers-may-also-exte