SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASTRO.

16 czerwca 2017

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO publikuje:

- zalecenia stosowania techniki SBRT we wczesnym raku płuca,

http://www.practicalradonc.org/article/S1879-8500(17)30121-2/fulltext

- numer czasopisma „Radiation Oncology, Biology, Physics” poświęcony w całości radioterapii u osób w starszym wieku.

http://www.redjournal.org/issue/S0360-3016(16)X0025-9