SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASTRO.

13 marca 2017

1. Pojedyncza, eskalowana dawka brachyterapii HDR (19 Gy) może być wystarczającym, bezpiecznym i skutecznym leczeniem lokoregionalnego raka gruczołu krokowego niskiego i pośredniego ryzyka.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2017/Study-finds-single,-escalated-dose-of-brachytherapy-radiation-may-be-a-safe-and-effective-treatment-for-localized-prostate-cancer/

2. Postępy w radioterapii miały wpływ na poprawę wyników leczenia w onkologii dziecięcej.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2017/Advances-in-radiation-therapy—not-its-absence—have-helped-improve-pediatric-cancer-survival-rates/