SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASCO.

9 czerwca 2021

Celowana radioterapia umożliwia nowe opcje terapeutyczne dla wcześniej leczonych chorych na rozsianego, opornego na kastracje raka gruczołu krokowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/targeted-radiotherapy-offers-new-treatment-option-patients

Dodatkowa chemioterapia nie przynosi korzyści w zakresie przeżycia całkowitego chorym na miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/additional-chemotherapy-does-not-offer-survival-benefit

Zastosowanie inhibitorów PARP u chorych na wysokiego ryzyka, czesnego HER2-ujemnego BRCA 1/2 dodatniego raka piersi poprawia czas wolny do progresji.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/parp-inhibitor-significantly-improved-disease-free-survival

Po-operacyjna immunoterapia wydłuża czas wolny od choroby u wybranych chorych na raka nerkowokomórkowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/post-surgery-immunotherapy-extends-disease-free-survival

Oba schematy, pojedynczej i podwójnej immmunoterapii wpływają na poprawę czasu przeżycia całkowitego u wybranych chorych na zaawansowanego raka przełyku.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/both-single-and-dual-immunotherapy-regimens-offer-improved

Dodanie immunoterapii do standardowego leczenia pierwszej linii opóźnia progresję u chorych na zaawansowanego raka nosogardzieli.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/addition-immunotherapy-standard-care-first-line-regimen-delays