SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASCO.

13 maja 2020
  • Z ankiety American Cancer Society wynika, że pandemia COVID-19 wpłynęła na dostęp chorych do opieki przeciwnowotworowej.

https://www.fightcancer.org/sites/default/files/National%20Documents/Survivor%20Views.COVID19%20Polling%20Memo.Final_.pdf

  • Wyniki ankiety na temat wczesnego wpływu COVID-19 na badania kliniczne, przeprowadzonej w ośrodkach prowadzących takie badania.

https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/research-and-progress/documents/ASCO-COVID-19-Trial-Site-Survey-Report-042020.pdf