SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASCO.

22 maja 2019

1/ Dzieci i nastolatki ze specyficznymi genami fuzyjnymi w guzach OUN odpowiadają na leczeniem preparatem entrektynib.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/entrectinib-produces-responses-children-and-adolescents-cns

2/ Leczenie lenalidomidem chorych wysokiego ryzyka zmniejsza groźbę progresji postaci bezobjawowej szpiczaka (smoldering myeloma) w jawnego szpiczaka plazmocytowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/lenalidomide-reduces-risk-precancer-myeloma-will-progress

3/ Nowe badanie ASCO przedstawia perspektywę i podejście kliniczne onkologów do otyłości w opiece nowotworowej.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/new-asco-study-reveals-oncologists-perspectives-and-practice

4/ Niskodawkowa chemioterapia przynosi korzyści u chorych na raka żołądkowo-przełykowego w podeszłym wieku z zespołem kruchości.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/low-dose-chemotherapy-regimen-effective-older-and-frail

5/ Zbilansowana, niskotłuszczowa dieta ogranicza ryzyko zgonu kobiet w wieku pomenopauzalnym z powodu raka piersi.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/balanced-low-fat-diet-reduces-risk-death-breast-cancer