SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASCO.

9 lutego 2018

1. Chemioterapia dodana do hormonoterapii poprawia jakość życia chorych na raka gruczołu krokowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/chemotherapy-added-hormone-therapy-prostate-cancer-improves

2. Nowy model przewidywania odpowiedzi na leczenie immunoterapią chorych na raka pęcherza moczowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/new-model-predicts-survival-people-bladder-cancer-receiving

3. Apalutamid opóźnia o ponad 2 lata wystąpienie przerzutów raka gruczołu krokowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/apalutamide-delays-prostate-cancer-metastases-more-two-years

4. Dodanie immunoterapii do leczenia standardowego opóźnia rozrost guza w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/adding-immunotherapy-standard-treatment-slows-growth-advanced