SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje ASCO.

12 czerwca 2017

1/ Napromienianie pojedynczą dawką eliminuje objawy kompresyjnego złamania kręgu u chorych na rozsiane nowotwory.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/single-radiation-treatment-sufficiently-relieves-spinal-cord

2/ Korzystanie z nowopowstałej strony internetowej poprawia jakość życia i zmniejsza stres u osób, u których zdiagnozowano nowotwór.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/remote-therapy-program-improves-quality-life-lowers-distress

3/ Abiraterone spowalnia rozwój zaawansowanego raka gruczołu krokowego – wyniki badań: STAMPEDE

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/abiraterone-slows-advanced-prostate-cancer-helps-patients-live

oraz LATITUDE.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/abiraterone-delays-metastatic-prostate-cancer-growth-18-months

4/ Olaparyb wydłuża czas do progresji u chorych na rozsianego raka piersi z potwierdzoną mutacją BRCA.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/olaparib-slows-growth-brca-related-metastatic-breast-cancer

5/ Zgłaszanie niepokojących objawów poprzez stronę internetową miało wpływ na wydłużenie czasu przeżycia chorych na nowotwory.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/web-based-system-self-reporting-symptoms-helps-patients-live

6/ Dakomytynib w pierwszej linii leczenia może mieć wpływ na wydłużenie czasu wolnego od progresji u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją EGFR.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/research-suggests-possible-new-treatment-egfr-positive-lung

7/ Dodanie pertuzumabu do trastuzumabu w leczeniu adiuwantowym chorych na inwazyjnego raka piersi może wydłużyć czas wolny od progresji.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/adding-second-her2-blocker-may-lower-chance-invasive-breast

8/ U chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną rearanżacją ALK leczonych preparatem alektynib zanotowano wydłużenie czasu wolnego od progresji o 15 miesięcy w porównaniu do grupy leczonej kryzotynibem.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/alectinib-halts-lung-cancer-growth-more-year-longer-crizotinib