SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje AACR.

30 grudnia 2019
  • Leczenie neoadiuwantowe pembrolizumabem poprawia całkowitą odpowiedź patologiczną u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, z zajętymi węzłami chłonnymi.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1374

  • Częściowe napromienianie piersi – PBI może być równie efektywne jak napromienianie całej piersi w profilaktyce wznowy u chorych na wczesnego raka piersi.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1368

  • Prewencyjny efekt leczenia anastrazolem chorych na raka piersi pozostaje na dłużej po zakończeniu terapii.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1367

  • Połączenie atezolizumabu z chemioterapią neoadiuwantową nie poprawia współczynnika całkowitej odpowiedzi patologicznej u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1366

  • Wynik badania MINDACT potwierdziły, że niektóre z chorych na luminalnego raka piersi mogą być nieoptymalnie leczone tamoksyfenem w monoterapii.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1372

  • Inhibitor BRAF demonstruje obiecujące wyniki u dzieci chorych na niskozróżnicowanego glejaka.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1361