SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje AACR.

5 września 2019

Inhibitor PARP (olaparyb) w połączeniu z temozolomidem wykazał skuteczność kliniczną u chorych na nawrotowego drobnokomórkowego raka płuca.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1329