SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje AACR.

9 listopada 2018

1. Autorzy wieloośrodkowego, kontrolowanego badania II fazy z randomizacją stwierdzili, że dodanie radioterapii lub leczenia chirurgicznego do terapii systemowej u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stopniu zaawansowania z ograniczoną liczbą przerzutów wpłynęło na istotne wydłużenie czasu przeżycia całkowitego.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2018/Aggressive-treatment-for-some-stage-IV-lung-cancer

2. U chorych na przedinwazyjnego raka piersi (DCIS) good risk radioterapia zmniejszyła o ¾ ryzyko wznowy miejscowej.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2018/Radiation-therapy-cuts-low-risk-of-recurrence-by-n

3. Odległe działania niepożądane w jednotygodniowej hipofrakcjonowanej radioterapii w raku piersi są porównywalne do działań niepożądanych radioterapii konwencjonalnej (badanie FAST).

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2018/Long-term-side-effects-similarly-low-for-once-week

4. Radioterapia w połączeniu z cisplatyną standardem w leczeniu chorych na HPV-zależne nowotwory regionu głowy i szyi.

https://www.astro.org/News-and-Publications/News-and-Media-Center/News-Releases/2018/Radiation-cisplatin-combination-established-as-sta