SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje AACR.

9 stycznia 2018

1. Pewne typy bakterii obecne w ustach, a prowadzące do chorób okołozębowych mają związek z podwyższonym ryzykiem raka przełyku.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1136#.WkDMjyOBjR0

2. Uliksertynib – nowy inhibitor kinazy ERK1/2 wykazał aktywność kliniczną o akceptowalnym profilu bezpieczeństwa u chorych na nowotwory z mutacjami w komórkach ścieżki sygnałowej MAPK.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1137#.WkDMvyOBjR0

.3. Sygnatura mutacji może być pomocna w identyfikacji chorych na raka piersi, mogących odnieść korzyść z chemioterapii opartej na związkach platyny.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1138#.WkDM-yOBjR0