SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje AACR.

6 września 2017

1/ Równoczesna terapia OX40- z antyPD1 może być niekorzystna.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1080#.WauxCa2B3Vo

2/ Tkanka tłuszczowa lub tłuszcz może wpływać w różnorodny sposób na rozwój raka.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1081#.WauxOq2B3Vo

3/ Status immunologiczny chorego ma związek z odpowiedzią na leczenie trzecią generacją CAR T–Cell.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1084#.Wa_Vg62B3Vo

4/ Bakterie w jelitach mogą mieć wpływ na odpowiedź immunologiczną na rozwój raka jelita grubego.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1082#.Wa_VrK2B3Vo