SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje AACR.

1 sierpnia 2017

1. Inhibitory COX-2 mogą w części z nowotworów odwracać immunosupresję IDO1-zależną.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1070#.WXcybK2B3Vo

2. Różnice w podtypach raka żołądka mogą mieć wpływ na rokowanie i odpowiedź na leczenie.

http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1072#.WXsdjK2B3Vo