SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

4 listopada 2020

Ważne informacje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu pirfenidon (Esbriet firmy Roche), dotyczące bezpieczeństwa i nowe zalecenia w celu zapobiegania polekowemu uszkodzeniu wątroby (ang. Drug-Induced Liver Injury, DILI) podczas stosowania produktu leczniczego Esbriet.

http://urpl.gov.pl/pl/esbriet-pirfenidon-–-ważne-informacje-dot-bezpieczeństwa-i-nowe-zalecenia-w-celu-zapobiegania-0