SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

6 maja 2020

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dotycząca PLAQUENIL (hydroksychlorochina - prod. lecz. dopuszczony do obrotu przez MZ na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 6.09.2001 Prawo farm.) odnośnie stosowania hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 – ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych.

http://urpl.gov.pl/pl/plaquenil-hydroksychlorochinaprod-lecz-dopuszczony-do-obrotu-przez-m-z-na-podstawie-art-4-ust8