SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

17 marca 2020

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie zawieszenia ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających octan uliprystalu w dawce 5 mg (produkt leczniczy Esmya oraz inne produkty lecznicze będące jego odpowiednikami).

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urzędu-z-dnia-13-marca-2020-r-w-sprawie-zawieszenia-ważności-pozwoleń-na