SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

8 lipca 2021

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu Xeljanz (tofacytynib): Zwiększone ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z inhibitorami TNF-alfa.

http://urpl.gov.pl/pl/xeljanz-tofacytynib-zwiększone-ryzyko-poważnych-zdarzeń-niepożądanych-ze-strony-układu-sercowo-0