SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Infomacje FDA.

29 listopada 2018

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA:

- zarejestrowała pierwszy preparat biopodobny rytuksumabu do leczenia w monoterapii lub w połączeniu z chemioterapią dorosłych CD-20-dodatnich chorych na chłoniaka B-komórkowego,

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm627009.htm

- rozszerzyła rejestrację preparatu brentuksymab wedotin o leczenie w połączeniu z chemioterapią dorosłych chorych na niektóre typy chłoniaków PTCL,

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm626079.htm

- zarejestrowała w tzw. procedurze przyspieszonej preparat larotrektynib, do leczenia chorych z rozsianymi guzami litymi, wykazującymi gen fuzyjny NTRK (neurotrophic receptor tyrosine kinase ), pozbawionymi nabytej mutacji oporności lub u których resekcja może wpłynąć na poważne pogorszenie choroby lub dla których nie istnieje satysfakcjonujące leczenie alternatywne czy też doznali progresji po wcześniejszym leczeniu.

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm626710.htm