SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Infomacje ESMO.

8 września 2017

1/ Nastoletni i młodzi dorośli wyleczeni z raka mają inne potrzeby informacji i opieki niż chorzy starsi.

http://www.esmo.org/Oncology-News/Written-Treatment-Summaries-Are-Crucial-to-Meeting-Needs-for-Information-on-Recurrence-Fertility-and-Late-Treatment-Effects-in-Adolescent-and-Young-Adult-Cancer-Survivors

2/ W badaniu MIRO przedstawiono 3-letnie wyniki faworyzujące chirurgię laparoskopową w leczeniu chorych na raka przełyku.

http://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/MIRO-Trial-3-year-Outcomes-Favour-Laparoscopic-Surgery-for-Oesophageal-Cancer?hit=ehp

3/ Alektynib w badaniach ALEX i ALUR wykazał korzyść w zakresie zmian w OUN u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

http://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/Alectinib-ALEX-and-ALUR-Trials-Show-CNS-Benefit-in-NSCLC?hit=ehp