SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

II Konkurs Projektów Badawczych PTO.

3 lutego 2014

Trwa II edycja konkursu na granty naukowe w dziedzinie badań podstawowych w onkologii. Wnioski grantowe można zgłaszać do 31 marca 2014. Ogłoszenie konkursu i jego regulamin zamieszczone są stronie PTO www.pto.med.pl w zakładce „Nagrody i stypendia PTO” :

http://www.pto.med.pl/aktualnosci/ii_konkurs_na_projekty_naukowe_w_zakresie_badan_podstawowych_w_onkologii

Sekretariat Konkursu znajduje się w Redakcji Nowotwory Journal of Oncology.