SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

FDA informuje o wycofanych numerach serii bewacyzumabu .

27 marca 2013

FDA informuje o numerach serii bewacyzumabu wycofanych z uwagi na zagrożenie infekcjami oka.

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm344377.htm