SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

ESMO Immuno-Oncology Virtual Congress 2020.

18 grudnia 2020
  • W wyniku dużej meta-analizy badań klinicznych z losowym doborem chorych stwierdzono, że występowanie kardiologicznych działań niepożądanych jest rzadkie podczas leczenia inhibitorami punktów kontrolnych podawanych w monoterapii lub w podwójnym schemacie i nie różni się istotnie w porównaniu do obserwowanych u chorych na różnorodne nowotwory nie leczonych immunoterapią.

https://www.esmo.org/oncology-news/low-risk-of-cardiotoxicity-with-immune-checkpoint-inhibitor-monotherapy-or-combination-treatment

  • Chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca z płynem w jamie opłucnej, szczególnie wymagającym usunięcia, doświadczają gorszego przeżycia podczas leczenia inhibitorami punktów kontrolnych (ICIs).

https://www.esmo.org/oncology-news/pleural-effusion-emerges-as-a-negative-prognostic-factor-for-immune-checkpoint-inhibitor-treatment-in-patients-with-non-small-cell-lung-cancer

  • Indeks płucny LIPI (lung immune prognostic index) może być pomocny przy identyfikacji chorych z guzem z MSI-H (microsatellite instability-high) lub dMMR (mismatch repair deficiency), u których nie występuje lub występuje słaba odpowiedź na leczenie inhibitorami punktów kontrolnych (ICI), włącznie z tymi z ryzykiem szybkiej progresji.

https://www.esmo.org/oncology-news/the-lung-immune-prognostic-index-may-indicate-response-to-immune-checkpoint-inhibitors-in-patients-with-msi-h-or-dmmr-tumours

  • W badaniu trzeciej fazy stwierdzono, że leczenie preparatem syntylimab prowadziło do lepszych wyników w porównaniu do docetakselu u wcześniej leczonych chorych na zaawansowanego lub/i rozsianego płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/second-line-sintilimab-improves-survival-over-docetaxel-in-squamous-non-small-cell-lung-cancer

  • Podawanie ipilimumabu z nivolumabem bezpośrednio do guza jest bezpieczne u chorych na operacyjnego i nieoperacyjnego nawrotowego glejaka i dostarcza wczesnych sygnałów odpowiedzi na leczenie.

https://www.esmo.org/oncology-news/intratumoural-and-intracavitary-administration-of-ipilimumab-plus-nivolumab-is-feasible-and-safe-in-recurrent-glioblastoma