SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

“Enzalutamide in men with chemotherapy-naive metastatic prostate cancer (mCRPC): Results of phase III PREVAIL study.”

6 lutego 2014

Journal of Clinical Oncology - Beer T. i wsp. “Enzalutamide in men with chemotherapy-naive metastatic prostate cancer (mCRPC): Results of phase III PREVAIL study.”

Leczenie z zastosowaniem preparatu enzalutamid istotnie wydłużyło czas przeżycia całkowitego oraz czas wolny od progresji choroby nowotworowej w ocenie radiologicznej w populacji uprzednio nieleczonych chorych z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC).

Komentarz do artykułu przygotowany przez dr J. Żołnierka jest dostępny w Kurierze Onkologicznym PTOK (aplikacja mobilna).

http://abstracts.asco.org/142/AbstView_142_123836.html

Praca została przedstawiona podczas Genitourinary Cancers Symposium 2014. J Clin Oncol 32, 2014 (suppl 4; abstr LBA1^)