SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

eBiuletyn PTOK 5/12

27 kwietnia 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w minionym tygodniu miały miejsce dwie interesujące konferencje. Pierwszą poświęconą zagadnieniom raka watrobowo-komórkowego i raka nerkowo-komórkowego zorganizowało nasze Towarzystwo.

Drugiej, zajmującej się problematyką czerniaka, nasze Towarzystwo udzieliło patronatu.

Do 30 kwietnia 2012 można zgłaszać prace na III Kongres Onkologii Polskiej we Wrocławiu (10-13.10.2011):

http://www.kongres.pto.med.pl/3.2012/pl/Zglaszanie_prac_,27.html

Laureat nagrody Nobla Prof. Harald zur Hausen wygłosi inauguracyjny referat oraz poprowadzi sesję plenarną Kongresu Onkologii Polskiej. Wśród gościKongresu są m.in. także Profesorowie Richard Peto, Peter Boyle, Jack Cuzicki Ian Tannock. Ramowy program Kongresu dostępny jest pod adresem:

http://www.kongres.pto.med.pl/3.2012/pl/Program_Ramowy,20.html

Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich za rok 2011 i 2012 w naszym Towarzystwie. Członkowie PTOK otrzymują bezpłatna prenumeratę czasopisma Onkologia we Współczesnej Praktyce Klinicznej.

Z pozdrowieniami,

Maciej Krzakowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej