SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

eBiuletyn PTOK 1/12

23 marca 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

z satysfakcją mogę Państwa - członków Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - poinformować o rozpoczęciu prac aktualizujących zawartość naszej strony internetowej. Proces rewitalizacji witryny PTOK będzie przebiegał w kilku etapach podczas kilku wiosennych tygodni bieżącego roku. Został tak zaplanowany, aby nie wiązał się z koniecznością zamykania dostępu i by był w zasadzie niezauważalny dla użytkownika Internetu.

Dodatkowo rozpoczynamy wysyłkę eBiuletynu PTOK adresowanego do członków naszego Towarzystwa. eBiuletyn PTOK początkowo będzie miał formę wiadomości elektronicznej wysyłanej co pewien czas z internetowego adresu biura PTOK, a z czasem przybierze finalną formę oraz docelową częstotliwość - dzięki nowym technologiom - jego wydawanie stanie się bardziej „zautomatyzowane”.

Przy redakcji eBiuletynu PTOK będziemy korzystali z różnych źródeł polskich i zagranicznych, koncentrując nasza uwagę na tematyce związanej z onkologia kliniczną. Będziemy Państwa informować o aktywnościach (np. konferencje lub publikacje) PTOK i naszych inicjatywach. Chcielibyśmy zwracać Państwa uwagę na istotne pozycje w aktualnej literaturze, przepisach czy zaleceniach medycznych.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie nam uwag i propozycji na adres:

.

Zapraszamy również do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej naszego Towarzystwa http://ptok.pl/ptok/komunikaty/news/ , gdzie zamieściliśmy komunikat wraz z regulaminem o Konkursie 2012 na najlepszą publikację w dziedzinie onkologii w roku 2011.

Z pozdrowieniami,

Maciej Krzakowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej