SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

eBiuletyn PTOK 13/12

20 lipca 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

bardzo dziekujemy za prace nadesłane na Konkurs 2012. Komisja, którą wyłoni Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dokona wyboru doktoratu, publikacji w czasopiśmie zagranicznym lub publikacji w czasopiśmie krajowym z zakresu onkologii, które miały miejsce w 2011 roku i zostały zgłoszone do konkursu. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród finansowych ufundowanych przez nasze Towarzystwo zostanie ogłaszona w trakcie XV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Sopot, 30 sierpnia–1 września 2012 roku).

Z satysfakcją można odnotować uczestnictwo 155 osób z Polski w czerwcowym kongresie ASCO. Do prezentacji podczas kongresu zostało zakwalifikowanych 16 prac, które pierwsi autorzy nadesłali z Polski. Jedną pracę zakwalifikowano do prezentacji ustnej, osiem do prezentacji plakatowej, a siedem umieszczono w książce streszczeń. Do tego wydania eBiuletynu dołącząny został formularz przelewu, który po wydrukowaniu może być pomocny przy opłacaniu składek członkowskich w naszym Towarzystwie.

Z pozdrowieniami,
Maciej Krzakowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej