SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Do 30 maja 2019 r. można zgłaszać prace na Konkurs PTOK.

14 maja 2019

Tylko do 30 maja 2019 r. można zgłaszać prace na Konkurs PTOK „Konkurs 2019” na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii.

Więcej informacji i regulamin są dostępne pod adresem: https://ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_2019