SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Dnia 24 września

13 października 2012

Dnia 24 września odbyło się 24. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia niestandardowa doksorubicyną liposomalną (Myocet)".
http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=657